Selamat Datang Ke Unit Kokurikulum

 

Mohd Ikmal bin Abdullah

Penolong Kanan Kokurikulum

 

 

 

PELAKSANAAN KOKURIKULUM  DI SEKOLAH

 

Pada dasarnya Kokurikulum adalah pelengkap kepada kurikulum.

Aktiviti-aktiviti kokurikulum mempunyai tujuan khusus yang perlu dilaksanakan

supaya mencapai matlamat yang dirancang melalui pendekatan berikut: 

 

Penyertaan aktif semua pelajar  

Kearah kecemerlangan  

Aktiviti sepanjang tahun  

Murid berbuat, Guru membimbing  

Perkhemahan untuk semua

 

PELAKSANAAN KOKURIKULUM  DI SEKOLAH

 

  1. Penyertaan Aktif Semua Pelajar 

 

  1. Setiap Aktiviti Sukan / Permainan  
  2. Satu Aktiviti Kelab / Persatuan  
  3. Satu Aktiviti Unit Beruniform  

 

  1. Kearah Kecemerlangan 

 

Setiap pelajar mempunyai potensi bakat dan minat yang boleh di maju serta dibimbing kearah kecemerlangan optimum individu secara saintifik dan sistematik. 

 

  1. Aktiviti Sepanjang Tahun 

 

Semua perancangan aktiviti hendaklah sepanjang tahun dan berterusan . 

 

  1. Pelajar Berbuat, Guru Membimbing 

 

Semua pelajar boleh dididik dan berbuat dengan bimbingan guru.  

 

  1. Perkhemahan Untuk Semua 

 

Setiap pelajar dimestikan untuk mengikut perkhemahan sekurang-kurangnya sekali semasa berada di sekolah rendah. Aktiviti berkenaan boleh membantu membina ketahanan diri dari segi mental dan fizikal seta memupuk semangat kerjasama dan daya saingan yang sihat.  

 

~Pautan-pautan lain Kokurikulum~

BADAN INDUK JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2020

PENGURUSAN KOKURIKULUM

JAWATANKUASA PROGRAM PODIUM PASUKAN SEKOLAH 2020

UNIT BERUNIFORM 2020

PERSATUAN DAN KELAB 2020

SUKAN DAN PERMAINAN 2020

RUMAH SUKAN 2020